Ivanić-Gradu odobreno preko 400 tisuća kuna EU sredstava za projekt održivog gospodarenja otpadom

Gradu Ivanić-Gradu je odobreno sufinanciranje projekta "Nije svaki otpad smeće!" u iznosu od...

Akcija odvoza glomaznog otpada kreće u rujnu

Od 17. rujna kreće akcija odvoza glomaznog otpada koja će trajati do 23. studenog. Prvo područje na kojemu će se vršiti odvoz je Grad Ivanić-Grad, a zatim slijede Općine Kloštar Ivanić i...

OBAVIJEST – nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama

Poštovani sugrađani! Zadnjih nekoliko mjeseci primijetili smo sve veći nered oko zelenih otoka na području Grada Ivanić-Grada. Svakodnevnim obilascima...

Obavijest za korisnike

Obavještavamo svoje korisnike da ćemo od 17.09.2018.g. organizirati akciju odvoza glomaznog otpada kao i svake godine i to redom za područje Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ.

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 194/2018. od 20.03.2018. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad ponovno objavljuje

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Predmet prodaje je:
k.č.br. 2411, z.k.ul. 2691, k.o. 312347, Ivanić-Grad, kuća i dvor, površine 602 m², na lokaciji Savska 52 u Ivanić-Gradu, vlasnički dio 1/1 Ivakop d.o.o., prema namjeni prostora predmetna čestica se nalazi unutar granica građevinskog područja mješovite namjene (oznaka M1-pretežito stambena) – izgrađeni dio naselja, koja se u naravi sastoji od dvije zgrade jedna bruto građevinske površine 89,50 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred G-F, druga bruto građevinske površine 280,09 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred F-D i pripadajućeg zemljišta.

Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje određuje se u iznosu od 380.000,00 kn.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 01. listopad 2018. godine do 15:00 sati. Do tog roka, bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene i evidentirane putem urudžbenog zapisnika prodavatelja. Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, ili preporučenom pošiljkom na adresu:
IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE”.
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretnine uz prethodni dogovor na telefon 01/2888-938.

U 2017. GODINI

Realizirani projekti

Projekti 2017

Sakupljene količine otpada

Infografika 2017

U 2016. GODINI

Realizirani projekti

Projekti_Ivakop_2016

Sakupljene količine otpada

Sakupljene_kolicine_otpada_infografika
ISO 9001
ISO 14001
Grad Ivanić-Grad
Općina Kloštar Ivanić
Općina Križ
Eko Cropak