Odvoz glomaznog otpada

Od 28. kolovoza kreće akcija odvoza glomaznog otpada koja će trajati do 4. listopada.  Prvo područje na kojemu će se vršiti odvoz je Grad Ivanić-Grad, a zatim slijede Općine Križ i Kloštar Ivanić.

Detaljni raspored odvoza možete vidjeti na letcima koji su u privitku teksta.

Molimo stanovnike koji žive u kućama da otpad odlože unutar svojih dvorišta, u blizini ulaza u dvorište, dostupno vozilu za sakupljanje otpada, do 7 sati ujutro na dan naveden u rasporedu odvoza.

Korisnike koji su vlasnici pasa molimo da iste drže pod nadzorom kako bi radnici mogli sigurno i neometano izvršiti prikupljanje glomaznog otpada.

Korisnici u stambenim zgradama moći će svoj glomazni otpad odložiti u posebne spremnike - kontejnere koji će biti postavljeni u blizini stambenih zgrada.

Navedene informacije možete pronaći na našoj web stranici: www.ivakop.hr, a i putem letaka koji su podijeljeni našim korisnicima uz račune za mjesec srpanj.

Detaljni raspored odvoza glomaznog otpada

Grad Ivanić-Grad

Općina Križ

Općina Kloštar Ivanić

Radovi na odlagalištu Tarno

Na odlagalištu neopasnog otpada Tarno održana je peta po redu koordinacija između investitora, komunalnog poduzeća Ivakop d.o.o., i izvođača o tijeku radova na izgradnji plohe 6. Nakon obilaska utvrđeno je...

Počinju radovi na odlagalištu Tarno

Nakon provedenog postupka javne nabave te sklopljenih ugovora o građenju i nadzorima na odlagalištu neopasnog otpada Tarno započinju radovi na projektu Sanacije odlagališta otpada Tarno, Etape 1 – Faze 2

Obavijest korisnicima Vodoopskrbe i odvodnje Ureda Ivanić Grad

Obavještavamo korisnike da se od 1.8.2017.g. sva pitanja vezana uz vodoopskrbu i odvodnju na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić mogu uputiti na...

Evidentiranje tipa, veličine i broja posude (kante) korisnika

Obavještavamo građane da ćemo započeti s evidentiranjem tipa, veličine i broja posude (kante) svakog pojedinog korisnika usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.

U 2016. GODINI

Realizirani projekti

Projekti_Ivakop_2016

Sakupljene količine otpada

Sakupljene_kolicine_otpada_infografika
ISO 9001
ISO 14001
Grad Ivanić-Grad
Općina Kloštar Ivanić
Općina Križ
Eko Cropak