Obavijest za korisnike

Obavještavamo svoje korisnike da ćemo od 17.09.2018.g. organizirati akciju odvoza glomaznog otpada kao i svake godine i to redom za područje Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ.

U tijeku je potpisivanje Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Po Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno...

Projekt reciklažnoga dvorišta prošao drugu Fazu provjere prihvatljivosti u postupku dodijele bespovratnih sredstava

MZOIE je utvrdilo da je predmetni projektni prijedlog u skladu sa...

Ivakop – partner Festivala igračaka

Ivanićgradsko komunalno poduzeće Ivakop, partner Festivala igračaka od samog njegova početka (prije pet godina), svojim kreativnim idejama nastoji podignuti...

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Temeljem Odluke Skupštine Društva o odobrenju prodaje nekretnine Društva broj 194/2018. od 20.03.2018. IVAKOP d.o.o. za komunalne djelatnosti, Savska 50, Ivanić-Grad ponovno objavljuje

NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine

Predmet prodaje je:
k.č.br. 2411, z.k.ul. 2691, k.o. 312347, Ivanić-Grad, kuća i dvor, površine 602 m², na lokaciji Savska 52 u Ivanić-Gradu, vlasnički dio 1/1 Ivakop d.o.o., prema namjeni prostora predmetna čestica se nalazi unutar granica građevinskog područja mješovite namjene (oznaka M1-pretežito stambena) – izgrađeni dio naselja, koja se u naravi sastoji od dvije zgrade jedna bruto građevinske površine 89,50 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred G-F, druga bruto građevinske površine 280,09 m² po energetskom certifikatu zgrade razvrstana u energetski razred F-D i pripadajućeg zemljišta.

Početna cijena za nekretninu koja je predmet prodaje određuje se u iznosu od 380.000,00 kn.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 01. listopad 2018. godine do 15:00 sati. Do tog roka, bez obzira na način dostave, ponude moraju biti zaprimljene i evidentirane putem urudžbenog zapisnika prodavatelja. Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude bez traženih priloga neće se razmatrati.

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, ili preporučenom pošiljkom na adresu:
IVAKOP d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
Ponude se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom: “NE OTVARATI – PONUDA PO NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE”.
Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati nekretnine uz prethodni dogovor na telefon 01/2888-938.

U 2017. GODINI

Realizirani projekti

Projekti 2017

Sakupljene količine otpada

Infografika 2017

U 2016. GODINI

Realizirani projekti

Projekti_Ivakop_2016

Sakupljene količine otpada

Sakupljene_kolicine_otpada_infografika
ISO 9001
ISO 14001
Grad Ivanić-Grad
Općina Kloštar Ivanić
Općina Križ
Eko Cropak