Zeleni otoci

Obaviještavamo cijenjene sugrađane kako su na području Ivanić-Grada preseljeni spremnici „zelenih otoka“ sa sljedećih lokacija: Ulica Ljudevita Gaja na lokaciju Ulica Alojza Vulinca (kod groblja)...

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće!

U sklopu projekta "Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Nije svaki otpad smeće!"...

Svjetski dan zaštite okoliša – 5. lipnja

U sklopu Svjetskog dana zaštite okoliša koji se obilježava 05. lipnja kao i provođenja aktivnosti gospodarenja otpadom na našem području, Dječjim vrtićima u Ivanić-Gradu, općini Križ i ...

Završena akcija odvoza glomaznog otpada za područje grada Ivanić-Grada

Prvi dio akcije odvoza glomaznog otpada od građana na području Grada Ivanić-Grada, koja je trajala od 02. travnja do 25. travnja...

 1. Predmet prodaje je:
  teretno vozilo za sakupljanje otpada marke Bonetti FX 100/50 4×4 C-242975, sa nadogradnjom Atrik tip MS 35 zapremnine 5 m³ (mali smećar), godina proizvodnje 2009., registriran do 29.05.2019. godine, u voznom stanju, broj šasije: ZA9F1094511A90041, reg. oznake: ZG 8952 ER,
  početna cijena: 150.000,00 kn,
 2. Pravo sudjelovanja po ovom oglasu imaju sve pravne i fizičke osobe.
  Osnovno sredstvo iz točke 1. prodaje se po načelu “viđeno-kupljeno” čime su isključene sve naknadne reklamacije i prigovori.
  Porez i ostale troškove u svezi s prodajom i prijenosom plaća kupac.
 3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom “Ponuda za kupnju vozila”.
  Ponuda mora sadržavati:
  ime i prezime-naziv, adresu, OIB i kontakt telefon ponuditelja,
  ponuđenu cijenu vozila u kn koje ne može biti manje od početne cijene,
  uvjete i način plaćanja.
 4. Rok za podnošenje ponuda je 21.12.2018. godine do 15:00 sati. Nepravovremene ponude (ponude koje do naznačenog roka za podnošenje ponuda nisu zaprimljene na urudžbeni zapisnik prodavatelja) neće se razmatrati.
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da dvije ili više ponuda sadržavaju isti iznos ponuđene cijene, prednost za sklapanje ugovora imati će ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
 6. Ponuda se neće javno otvarati.
  O rezultatima provedenog oglasa, svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, sklapanje ugovora biti će ponuđeno slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, bez raspisivanja novog oglasa.
 7. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati vozilo koje je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na e-mail Društva ivakop@ivakop.hr
 8. Ivakop d.o.o. pridržava pravo poništenja ovog oglasa, te nije obavezan prihvatiti nijednu ponudu, bez posebnog obrazloženja ponuditeljima.

U 2017. GODINI

Realizirani projekti

Projekti 2017

Sakupljene količine otpada

ivakop_final_graphic

U 2016. GODINI

Realizirani projekti

Projekti_Ivakop_2016

Sakupljene količine otpada

Sakupljene_kolicine_otpada_infografika
ISO 9001
ISO 14001
Grad Ivanić-Grad
Općina Kloštar Ivanić
Općina Križ
Eko Cropak