Isporuka betonskih blokova

U utorak su nam isporučeni betonski blokovi od strane proizvođača Beton Kukec d.o.o. na naše odlagalište otpada Tarno. Blokovi su postavljeni na asfaltiranu plohu na kojoj se...

Odvoz glomaznog otpada s područja Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ

Ivakop podsjeća sve korisnike usluge odvoza otpada s područja Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ koji su zainteresirani za odvoz glomaznog otpada...

Radovi na EU projektu vrijednom gotovo 1,5 milijuna kuna započeli u Ivanić-Gradu

Radovi na EU projektu zbrinjavanja otpada, vrijednom gotovo milijun i pol kuna, započeli su prošli tjedan u Ivanić-Gradu.

Poziv na suradnju i pomoć kako bi spriječili nastajanje nereda na zelenim otocima

Poštovani sugrađani, pozivamo vas na suradnju i pomoć kako bi spriječili nastajanje nereda na zelenim otocima...

 1. Predmet prodaje je:
  teretno vozilo marke Mercedes 1314 s nadogradnjom za prijevoz kontejnera, godina proizvodnje 1992., registriran do 28.05.2020. godine, u voznom stanju, broj šasije: WDB67503215935078, reg. oznake: ZG 4662 F,
  početna cijena: 25.000,00 kn,
 2. Pravo sudjelovanja po ovom oglasu imaju sve pravne i fizičke osobe.
  Osnovno sredstvo iz točke 1. prodaje se po načelu “viđeno-kupljeno” čime su isključene sve naknadne reklamacije i prigovori.
  Porez i ostale troškove u svezi s prodajom i prijenosom plaća kupac.
 3. Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom “Ponuda za kupnju vozila”.
  Ponuda mora sadržavati:
  ime i prezime-naziv, adresu, OIB i kontakt telefon ponuditelja,
  ponuđenu cijenu vozila u kn koje ne može biti manje od početne cijene,
  uvjete i način plaćanja.
 4. Rok za podnošenje ponuda je 27.09.2019. godine do 15:00 sati. Nepravovremene ponude (ponude koje do naznačenog roka za podnošenje ponuda nisu zaprimljene na urudžbeni zapisnik prodavatelja) neće se razmatrati.
 5. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju da dvije ili više ponuda sadržavaju isti iznos ponuđene cijene, prednost za sklapanje ugovora imati će ona ponuda koja je ranije zaprimljena u Ivakop d.o.o., Savska 50, 10310 Ivanić-Grad
 6. Ponuda se neće javno otvarati.
  O rezultatima provedenog oglasa, svi sudionici biti će obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, sklapanje ugovora biti će ponuđeno slijedećem najpovoljnijem ponuditelju, bez raspisivanja novog oglasa.
 7. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati vozilo koje je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na e-mail Društva ivakop@ivakop.hr
 8. Ivakop d.o.o. pridržava pravo poništenja ovog oglasa, te nije obavezan prihvatiti nijednu ponudu, bez posebnog obrazloženja ponuditeljima.

U 2018. GODINI

Realizirani projekti

realizirani projekti

Sakupljene količine otpada

Sakupljene količine otpada

U 2017. GODINI

Realizirani projekti

Projekti 2017

Sakupljene količine otpada

ivakop_final_graphic

U 2016. GODINI

Realizirani projekti

Projekti_Ivakop_2016

Sakupljene količine otpada

Sakupljene_kolicine_otpada_infografika
ISO 9001
ISO 14001
Grad Ivanić-Grad
Općina Kloštar Ivanić
Općina Križ
Eko Cropak