CIJENE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

KATEGORIJABROJ ODVOZA MJESEČNOCIJENA USLUGE
(mjesečno bez PDV-a)
CIJENA USLUGE
(mjesečno sa PDV-om)
Posuda 80 L229,0032,77
Posuda 80 L442,0047,46
Posuda 120 L236,0040,68
Posuda 120 L456,0063,28
Posuda 240 L256,0063,28
Posuda 240 L498,00110,74
Kontejner 660 L2130,00146,90
Kontejner 660 L4250,00282,50
Kontejner 1100 L 2210,00237,30
Kontejner 1100 L 4410,00463,30

CIJENA DOPLATNE VREĆE ZA IZNIMNO PREUZIMANJE VEĆE KOLIČINE MKO (U CIJENI VREĆE JE SADRŽANA CIJENA USLUGE)

Volumen vreće (l)

Cijena u kn (bez PDV)

80

18,00

120

20,00

CIJENA PRIKUPLJANJA, PRIJEVOZA I DEPONIRANJA OTPADA PUTEM KONTEJNERA ILI   PRESS KONTEJNERA VOLUMENA 5000 LITARA, 7000 LITARA I PREKO 7000 LITARA PO POZIVU KORISNIKA USLUGE

Udaljenost od odlagališta (km)

Cijena u kn (bez PDV)

0 – 10

662,00

10 – 20

800,00

20 – 30

1.087,00

Na gornju cijenu dodaje se iznos od 0,45 kn/kg (bez PDV).

CIJENA ODLAGANJA OTPADA NA ODLAGALIŠTE ZA KORISNIKE KOJI SAMI DOVOZE OTPAD NA ODLAGALIŠTE

Cijena odlaganja otpada na odlagalištu za korisnike koji sami dovoze otpad na odlagalište iznosi:

  • za komunalni otpad – 450 kn/t (bez PDV)
  • za komunalni otpad pogodan za stabilizaciju tijela odlagališta – 120 kn/t (bez PDV).

CIJENA PREUZIMANJA I ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA NA ZAHTJEV I PO POZIVU KORISNIKA (DODATNO PREUZIMANJE)

Udaljenost od odredišta (km)

Cijena u kn (bez PDV)

0 – 10

662,00

10 – 20

800,00

20 – 30

1.087,00

CIJENA NESTANDARDNIH USLUGA (USLUGE KOJE SE NE SMATRAJU JAVNOM USLUGOM ILI USLUGOM POVEZANOM S JAVNOM USLUGOM)

1. CIJENA USLUGE RADNE SNAGE

Jedinica mjere

Cijena u kn (bez PDV)

Radnik bez zanimanja

sat

75,00

Vozač ili rukovatelj radnih vozila

sat

90,00

2. CIJENA USLUGE RADNIH VOZILA

Jedinica mjere

Cijena u kn (bez PDV)

Podizač kontejnera

sat

250,00

Podizač kontejnera sa dizalicom

sat

300,00

Kamion kiper

sat

200,00

3. CIJENA USLUGE NAJMA KONTEJNERA

Volumen u l

Jedinica mjere

Cijena u kn (bez PDV)

5000

dan

20,00

7000

dan

20,00

10000

dan

22,00

4. CIJENA USLUGE PRANJA I DEZINFEKCIJE SPREMNIKA ZA OTPAD

Volumen u litrama

Cijena u kunama (bez PDV)

660

300,00

770

300,00

1100

300,00

5000

400,00

7000

400,00

10000

500,00

Cijena uključuje odvoz i dovoz spremnika. Usluga pranja i dezinfekcije spremnika sa ugrađenim uređajem za sabijanje (preskontejneri) ne vrši se.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV)

Na sve cijene iz ovog Cjenika obračunava se PDV propisan Zakonom.

Skip to content