Svoj glomazni otpad odložite unutar dvorišta, u blizini ulaza u dvorište, dostupno vozilu za sakupljanje otpada do 7 sati ujutro, na dan odvoza. Volumen otpada ne smije biti veći od 3 m³.

Molimo Vas da s glomaznim otpadom ne odlažete: građevinski otpad, salonitne ploče, komunalni i sitni otpad, tekući otpad, opasni otpad, otpad iz gospodarske djelatnosti, gume, elektroničke i električne aparate i uređaje.3

Sve ono što ne pripada glomaznom otpadu neće biti odvezeno, a popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju glomaznim otpadom možete pronaći u Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/2015) na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

Prijave za odvoz glomaznog otpada s područja Grada Ivanić-Grada, Općine Kloštar Ivanić i Općine Križ više se ne zaprimaju.

Skip to content