RECIKLAŽNO DVORIŠTE IVANIĆ-GRAD, naselje Tarno

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 07 – 18 h

Subota: 07 – 15 h

Adresa

Tarno 13 B, Ivanić-Grad (na lokaciji odlagališta neopasnog otpada Tarno)

Pravo na odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu Ivanić-Grad imaju samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem na području grada Ivanić-Grada koje se utvrđuje uvidom u važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

RECIKLAŽNO DVORIŠTE KLOŠTAR IVANIĆ

NOVO radno vrijeme

Ponedjeljak:  12h – 20h
Utorak:  12h – 20h

Subota: 9h – 13h (svaka prva subota u mjesecu)

Adresa

Čemernička 34, Kloštar Ivanić (kod Sajmišta)

Pravo na odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu Kloštar Ivanić imaju samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić koje se utvrđuje uvidom u važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

RECIKLAŽNO DVORIŠTE KRIŽ

Radno vrijeme

Ponedjeljak:     12:00 – 20:00 h

Svaka prva subota u mjesecu:  8:00 – 16:00 h

Adresa

Poduzetnička cesta, Križ

Pravo na odlaganje otpada u reciklažnom dvorištu Križ imaju samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem na području Općine Križ koje se utvrđuje uvidom u važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

VRSTE OTPADA KOJE SE MOGU ODLOŽITI NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

glomazni otpad, papir i karton, staklo, metal, plastika, drvo, tekstil i odjeća, EE oprema/otpad, ulja i masti, baterije i akumulatori, lijekovi, lužine, kiseline, pesticidi, boje, ljepila i smole, deterdženti i dr.

Preduvjet suživota s prirodom naša je aktivna uključenost u njeno očuvanje.

Odlaganjem u Reciklažna dvorišta smanjujemo ukupnu količinu otpada, potičemo razvoj kružne ekonomije i brinemo o zaštiti okoliša.

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Tretira se kao građevina za gospodarenje otpadom, te kao takvo mora biti predviđeno u prostornom planu i zahtjeva izradu tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola sukladno Zakonu o gradnji i drugim važećim propisima.

Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, među ostalim, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području jedinica lokalne samouprave.

Pri odabiru lokacije reciklažnog dvorišta, jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno korištenje istih svim stanovnicima područja za koje su uspostavljena reciklažna dvorišta, odnosno mobilne jedinice.

Reciklažna dvorišta služe kao premosnica između posjednika otpada (građan), ovlaštenog sakupljača otpada (komunalnog društva) i ovlaštenog obrađivača otpada.

Reciklažna dvorišta namijenjena su fizičkim osobama koje ne obavljaju djelatnosti. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti (obrtnici) ne mogu biti korisnici reciklažnog dvorišta.

Korištenje reciklažnog dvorišta je besplatno uz predočenje osobne iskaznice.

Na reciklažno dvorište mogu se odlagati količine koje odgovaraju količinama koje se proizvedu i sakupljaju u kućanstvu.

Skip to content