Društvo Ivakop d.o.o. posjeduje sljedeće certifikate:

ISO  9001
ISO 14001

Što je ISO?


ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) je mreža standardizacijskih ustanova koja usklađuje nacionalne norme pojedinih država i standardizira ih na međunarodnoj razini na način da su kriteriji jednaki za sve članove.

 

ISO 9001Što je ISO 9001?


Standard koji detaljno normira kako treba poslovati da bi tvrtka mogla isporučivati usluge ili proizvode koji zadovoljavaju zahtjeve za kakvoćom te strukovne, industrijske i ostale primjenjive standarde. Na taj način povećava se zadovoljstvo klijenata te se postiže kontinuirano poboljšanje. Certifikacija se vrši prema normi ISO 9001:2015.

 

 

 

ISO 14001Što je ISO 14001?


ISO 14001 predstavlja normu kojom se u poduzeća uvodi sustav upravljanja okolišem te specificira zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom okoliša. Sustavom upravljanja okolišem osiguravamo da su svi utjecaji na okoliš u tvrtci identificirani, nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom. Udovoljavanje tim zahtjevima traži objektivni dokaz kojim se ocjenjuje djeluje li sustav upravljanja zaštitom okoliša uspješno u skladu s normom. Certifikacija se vrši prema normi ISO 14001:2015.

 

 

Kad organizacija ima certificiran sustav upravljanja, to znači da je nezavisni ocjenitelj potvrdio da su procesi koji utječu na kvalitetu proizvoda (ISO 9000) ili procesi koji utječu na to kakve posljedice na okoliš ima djelovanje organizacije (ISO 14000), sukladni odgovarajućim zahtjevima u normama.

Kvalitetu usluge poduzeća Ivakop d.o.o. potvrđuju certifikati kvalitete ISO 9001 i zaštite okoliša ISO 14 001 koji se primjenjuju na sve poslovne procese i aktivnosti u opsegu sakupljanja, obrade i otpreme komunalnog otpada na zbrinjavanje. Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša je integrirani sustav koji uključuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i zahtjeve sustava upravljanja okolišem prema normi  ISO 14001:2015.

Naš poslovni uspjeh počiva na postizanju zadovoljstva naših klijenata i kvaliteti naših proizvoda/usluga. Svojim internim aktivnostima, uštedama, postojećim i novim uslugama želimo smanjiti negativne utjecaje na okoliš. Postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana: vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša uspostavljen je i održavan prema zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 14001 prema sljedećim principima:

  • Uprava društva Ivakop d.o.o.  ima vodeću ulogu pri razvoju sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša
  • Odgovornosti i ovlaštenja jasno su utvrđene za sve zaposlenike
  • Potičemo i provodimo stalnu izobrazbu za dostizanje i održanje potrebnog znanja
  • Provodimo neprekidno praćenje, analiziranje i poboljšavanje svih procesa
  • Trajno unapređujemo upravljanje okolišem i prevenciju zagađenja

Svi zaposlenici, sukladno svojim odgovornostima, obvezni su poduzimati radnje za postizanje postavljenih ciljeva i zadovoljenje zakonskih zahtjeva Republike Hrvatske i Europske Unije. Politika kvalitete i zaštite okoliša predstavljena je svim zaposlenicima i zainteresiranim stranama te je dostupna široj javnosti.

Skip to content