Djelatnosti

  • gospodarenje otpadom
  • zbrinjavanje otpada
  • trgovanje otpadom
  • sakupljanje otpada
  • prijevoz otpada
  • druga obrada otpada
  • računovodstveni poslovi
  • administrativna djelatnost

GLAVNA DJELATNOST: sakupljanje neopasnog otpada
BROJČANA OZNAKA RAZREDA: 3811

Skip to content