Naziv projekta:

„Ivakop – nabava komunalnog vozila“ (Ref.broj: KK.06.3.1.18.0028)

Komunalno društvo Ivakop je dana 28.10.2020. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt „Ivakop – nabava komunalnog vozila“.

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je nabava specijaliziranog komunalnog vozila zapremine 16m3 za odvojeno prikupljanje otpada koje će izravno doprinijeti povećanju intenziteta prikupljanja otpadnog papira, plastike i biootpada iz kućanstava na cijelom području djelovanja komunalnog društva Ivakop, odnosno na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Dodatna svrha je daljnje podizanje razine informiranosti i educiranosti stanovništva o važnosti sprječavanja nastanka otpada te važnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, važnost oporabe otpada, te konačnom smanjenju količine odloženog otpada na odlagalište Tarno.

Kao rezultat projekta nabavljenim komunalnim vozilom planira se prikupiti dodatna količina od 350 tona odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike i biootpada godišnje.

Ukupna vrijednost projekta:
1.535.834,76 kuna

Iznos koji sufinancira EU (85%):
1.297.384,54 kuna

Razdoblje provedbe projekta:
22.09.2020. – 22.05.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Sanja Radošević

Skip to content