IVAKOP d.o.o.
Savska 50, 10310 Ivanić-Grad

TELEFON:
+385 1 2888 938
+385 1 2821 415
+385 1 2821 417
+385 1 2821 420

FAX: +385 1 2888 937

E-MAIL: ivakop@ivakop.hr

DIREKTOR: Sanja Radošević, dipl.oec. – sanja.radosevic@ivakop.hr

SLUŽBA OPĆIH, KADROVSKIH I PRAVNIH POSLOVA: Tea Valentić – tea.valentic@ivakop.hr

FINANCIJSKO-EKONOMSKA SLUŽBA: Gordana Tovernić, bacc.oec. – gordana.tovernic@ivakop.hr

TEHNIČKA SLUŽBA: Goran Horvat, mag.ing.min. – goran.horvat@ivakop.hr

NAPLATNA SLUŽBA: Željka Kovačić, bacc.oecc. – zeljka.kovacic@ivakop.hr +385 1 2888 936

Skip to content