Ivakop d.o.o. komunalno je društvo u vlasništvu Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Na području ovih triju jedinica lokalne samouprave obavlja djelatnost sakupljanja neopasnog otpada. Uz nju, društvo obavlja i djelatnosti gospodarenja otpadom, zbrinjavanja otpada, trgovanja otpadom, sakupljanja otpada, prijevoza otpada, druge obrade otpada, računovodstvenih poslova i administrativnih djelatnosti.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju i preuzimanjem Europskih direktiva, društvo je krenulo u uspostavu cjelovitog sustava odvojenog prikupljanja otpada metodom od vrata do vrata. U prvoj fazi započelo se prikupljati korisne sastavnice otpada papir i plastika. Druga faza odvojenog prikupljanja otpada je podjela kompostera zainteresiranim korisnicima s ciljem smanjenja količina biootpada u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada koji se odlaže.

S ciljem smanjenja količina otpada koji se odlažu na odlagalište društvo aktivno radi na edukaciji i informiranju stanovnika o odvojenom prikupljanju otpada i poticanju ponovne upotrebe na načelima kružne ekonomije.

Tvrtka upravlja sa odlagalištem neopasnog otpada Tarno te Reciklažnim dvorištem u Općini Kloštar Ivanić.

Komunalno društvo Ivakop d.o.o. nositelj je certifikata ISO 9001 i i ISO 14001 što potvrđuje visok standard poslovanja i kvalitetu sustava za upravljanje okolišem, te dobitnik nagrade CROPACK 2017. za edukacijski projekt.

Skip to content