Službenik za informiranje:

Tea Valentić

Telefon: 01/2888-938

e-mail: tea.valentic@ivakop.hr

Izvješća

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Prilozi:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

Kriteriji za određivanje visine naknade (NN 12/14)

Kriteriji za određivanje visine naknade (NN 15/14)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Skip to content